Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Verzekeringskring der Vlaanderen, 
p/a Frederic Van Driessche (AXA Belgium),
Kortrijksesteenweg 39
9000 Gent
Tel. 051 23 01 21
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Wij geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot uw verzekeringsmakelaar. 

De aansprakelijkheid van de Verzekeringskring der Vlaanderen voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout vanwege de Verzekeringskring der Vlaanderen worden ingeroepen. 

De informatie over diensten en producten die de Verzekeringskring der Vlaanderen verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website. 

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de Verzekeringskring der Vlaanderen, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. Tevens gelden er auteursrechten op alle beelden, logo's, foto's, afbeeldingen, enz. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens, deels of volledig, verboden, zelfs indien de bron wordt vermeld. 

U kan op deze website verwijzingen of hyperlinks terugvinden naar andere websites die geen eigendom zijn van de Verzekeringskring der Vlaanderen. De verstrekte informatie, publicatie en inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de Verzekeringskring der Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor alle websites via dewelke u, op welke manier dan ook, toegang heeft tot de website van de Verzekeringskring der Vlaanderen.

Contactgegevens

 
Correspondentieadres Frederic Van Driessche – secretaris
  p/a AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel
Telefoon 051 23 01 21
E-mail verzekeringskringdervlaanderen@axa.be
Bankrekening IBAN BE11 7512 0384 6348
BIX AXABBE22

 

Copyright © 2019 Verzekeringskring der Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.